Újezd u VK

Modlitba vlajkami

Modlitba vlajkami

 • Tak jako se člověk modlí slovy (naučenými či vlastními), zpěvem, hudbou, svým postojem, nebo i tancem, tak se stejně může modlit (s) vlajkami
 • Možná nám to může připadat trochu podivné, ale je to spíše tím, že nejsme zvyklí se takto vyjadřovat
 • Stačí ale, když to, co máme v srdci, dáme do "mávání vlajkou" a může to být výmluvnější než mnohá slova
 • Známe dva základní způsoby modlitby s vlajkami
 • V jednom není důležité, jak s vlajkou máváme, jako spíše to, aby to vyjadřovalo, co máme na srdci; stejně jako slova: Bohu nezáleží na květnatosti formulace, ale mnohem více si váží jednoduché upřímné modlitby
 • Tak ani my se nemusíme bát že "to neumíme", můžeme být tak úplně svobodní a nemusíme přitom kopírovat nikoho "zkušeného"
 • V druhém způsobu má člověk dar takto se modlit, zpřítomňuje vlajkou (a případně tancem) to, co právě ve chvále probíhá (radost, boj, sláva…)

 

Co vlaky znamenají

 • Mnoho biblických přirovnání mluví o tom, že jsme v Boží armádě, v Jeho doprovodu, družině
 • V minulosti měly tyto útvary své vlajky, které měly vždy nějaký konkrétní symbolický význam
 • V Žalmu 20 se píše "...vztyčíme praporce ve jménu svého Boha." Nemusíme se bát toto vybídnutí následovat!

 

Význam barev

 • Každá vlajka má svou barvu, která znamená určitou biblickou pravdu. Když se s touto vlajkou modlíme, "deklarujeme" tak tu či onu pravdu, například spasení, Boží lásku, Ježíšovu vládu apod. Většinou se vykládají takto:
  • zlatá: Boží sláva, Boží podstata, Jeho božství samo
  • stříbrná (šedá): spasení, vykoupení
  • modrá: voda - řeka Boží, obmytí, proudy Ducha svatého, Slovo Boží
  • světle modrá: Duch svatý, vanutí Ducha, nebe
  • zelená: uzdravení, růst, prospívání
  • světle zelená: nový život
  • rudá: krev Ježíše Krista, smíření, očištění, odčinění
  • fialová: kralování, majestát Boží, Kristova vláda, naplnění Duchem svatým
  • růžová: láska, soucit, srdce Boží
  • hnědá: dobrá půda, plodnost, lidství, lítost, pokora, čistota, svatost, ospravedlnění, nevěsta Kristova, nová radost
  • oranžová: oheň Ducha, síla, osvobození
  • žlutá: radost, víra
 • Tyto barvy mají svůj biblický podklad, ale spíš než striktně omezovat, by nám jejich symbolika měla naopak pomoci plně rozvinout vlastní modlitbu v Boží svobodě na základech Jeho pravdy.
Nejsou vypsané žádné nové termíny