Olomouc

Chvály s adorací Svatý Kopeček

Každou první neděli v měsíci (kromě prázdnin)
Různé chválové kapely (viz jednotlivé termíny)
15:00 - mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
cca 16:00 - 17:30 - chvály s adorací v bazilice
po chválách občerstvení ve Farním centru
 
Více informaci:
Ján Mikolaj - jmikolaj at gmail.com ; Veronika Mikolajová - vmikolajova at gmail.com

Nadcházející termíny:

3. 9. 2022 20:00 hod.
Kostel sv.Jiljí v Křelově ve 20,00
7. 10. 2022 20:00 hod.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín
4. 11. 2022 20:00 hod.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín
2. 12. 2022 20:00 hod.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín