Přerov

Večer chval Přerov

Zveme Vás na společné setkání s Pánem v modlitbě chval, díků, proseb, slova povzbuzení, krátká adorace s požehnáním.

V průběhu večera je možné přistoupit ke svátosti smíření nebo k přímluvné modlitbě.

S doprovodem písní.

Je dobré začít již mší svatou v 18,30 hod.

Pán je tu pro tebe.

(za dodržení hygienických podmínek)

+ + +

Nejsou vypsané žádné nové termíny