Lelekovice

Chvály Lelekovice

Vítáme všechny lidi toužící chválit Boha a děkovat mu za vše, co nám dává.

Chvály organizujeme 1x měsíčně v neděli od 18 hod, aby se mohly účastnit i rodiny a děti. Místem chval je kostel Sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích. Chvály trvají cca 90 minut.

Hudbou a zpěvy Boha budeme chválit a velebit Pána, Jemu se klanět a Jej prosit. Hudba je založena na moderních písních chval s kytarou a dalšími nástroji. Záleží vždy na tom, kolik dalších zájemců – hráčů na nástroje se objeví. Součástí chval mohou být i vlajk a tanec. Celé chvály jsou odevzdány vedení Ducha Svatého.

Chvály jsou ekumenické, otevřené pro všechny křesťany z různých církví. Věříme, že společná chvála synů a dcer z různých denominací je Pánu velmi milá a tiší Jeho bolest nad roztrženým tělem Církve.

Zváni jsou i lidé, kteří nemají křesťanskou víru, ale je potřeba počítat s tím, že chvály vychází z křesťanské věrouky.

Nejsou vypsané žádné nové termíny