Koclířov

VEČERY CHVAL – CHVAL S NÍ

Večery chval probíhají i na poutním místě v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav v kostele Panny Marie Fatimské a sv. Alfonse.

Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti oltářní se učíme chválit spolu s Pannou Marii, protože nikdo nás nenaučí chválit lépe než právě ona. Vždyť z jejího srdce vytryskla oslavná chvála Boha -  Magnificat: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli… Lk 1,46-47

Chvála má být životní styl, a proto se učíme chválit nejen krásnými písněmi, vlajkami a zvednutými rukami, ale i při těžkostech, pádech a problémech každodenních dnů. Při večerech chval je možnost se na chvíli zastavit, odložit své starosti a problémy a být jen s naším Pánem. Pán Ježíš konal velké věci, jako každodenně čteme v písmě, ale chce konat i dnes!

Večery hudebně doprovází místní schola Panny Marie. Termíny jsou zatím nepravidelné, ale níže vždy naleznete termín s časem dalšího večeru chval.

Těšíme se na chvíle prožité s Pánem, s Pannou Marii a s vámi

Nejsou vypsané žádné nové termíny