Knínice

Chvály v Knínicích

Večery chval jsou pro všechny, kteří chtějí chválit Boha za to jaký je a děkovat Mu za vše, co pro nás udělal a stále dělá.

Místem konání je kostel sv. Marka v Knínicích (u Boskovic) - mapa

Scházíme se, abychom Pána oslavovali hudbou a zpěvem. Je to modlitební setkání zaměřené na chvály, uctívání a na Boží slovo. Přijďte spolu s námi chválit Toho, který je hoden chvály a odměnou vám bude radost, láska a vděčnost. Chvály zvyšují čest, slávu a moc toho, kdo je chválen a nás, kteří chválí, odpoutávájí od sebe samých, oživují naši víru, rozněcují naši lásku k Bohu a k našim bližním.

Organizuje Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic - https://kninice.farnost.cz/.

 

Nadcházející termíny:

23. 6. 2024 17:00 hod.

kostel sv. Marka, Knínice