Havlíčkův Brod

Pozvánka

Zveme Vás na modlitby se zpěvy, které provádíme dvakrát za rok při setkání s Pánem.
Zpívané písně mají téma Boha jako zachránce, toho, kdo vytahuje z bídy, kdo dává sílu, naději a světlo.
 

Nadcházející termíny:

14. 10. 2023 19:00 hod.

Přijďte spolu s námi, vzdát písněmi i modlitbou chválu našemu Pánu.

Večer chval 14.10.2023 v 19,00

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě