Zlín

Úvodní strana

Modlitby chval probíhají zpravidla 1x v měsíci, v kostele sv. Filipa a Jakuba (ulice Sadová, Zlín - centrum).

Nadcházející termíny:

30. 11. 2021 19:30 hod.

Přijměte pozvání na další večer chval - 30.11.2021 v 19:30 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (Zlín - centrum).

Téma: Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé (Mt 5, 45)

 

kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (centrum)