Jihlava

Úvodní stránka

Na podzim roku 2014 jsme začali objevovat v našich srdcích touhu více sloužit našemu Králi - Bohu, šířit Jeho království a sloužit Jemu a lidem vedením chval. Toužíme skrze to lidem přinášet svobodu, radost a Boží přítomnost a zjevovat Otcovo srdce.
Naší vizí je prožívat společně jednou za měsíc večer v Boží přítomnosti. Chceme vést lidi do modlitby chval, která překračuje hranice naší všednosti a vede nás přímo před Boží tvář. Chvály jsou vyjádřením lásky, která překračuje jakékoliv hranice. Chceme i dnes věřit, že Bůh má DNES pro nás lék, mocné Jeho Slovo v modlitbách písní, co nám (jak věříme) do úst vkládá samotný Duch svatý, a co může nejen INFORMOVAT o Boží velikosti, ale i PŘETVÁŘET bolestné skutečnosti světa, řešení pro naš bolesti, strádání, pandemie a všechny katastrofy světa. 
Hudba je pro nás prostředkem k oslavě Boha. Naše vystoupení pro nás nejsou koncertem, ale modlitbou. Toužíme, aby se každý setkal s Boží nezastavitelnou láskou.
I my chceme být nezastavitelní v lásce jako je nezastavitelný v lásce k nám náš Bůh. A právě Jeho nezastavitelnost společně oslavujeme na večerech chval.

Na setkání s vámi se těší otevřený tým DOPABE Laudes, do něhož můžete patřit také VY, pokud dáte vědět předem na e-mail, nebo alespoň přijdete alespoň 2 hodiny předem na místo setkání před setkáním (zpívat/hrát). Nebojte se, každý z nás má dar (víc jsme obdarováni my od Boha, než že my chystáme dárek pro Něj). Pojďme ho spolu objevit!

Nadcházející termíny:

18. 12. 2021 18:30 hod.

POZOR, ZMĚNA!: Kvůli stejnému termínu (jako má Žďár) přesunuto o týden později. Pokud budou další vládní omezení, je možné, že se zde objeví link na online vysílání

Ale jinak, pokud dá Bůh, tak vás očekává a vítá na adventní rorátní a chvalo- zpěvěch (s naší společnou spontánní modlitbou) jihlavský zatím otevřený přípravný tým (=kdo přijde aspoň 2 hodiny do kostela, připravuje chvály s námi, je vítán!). Organizuje trio DOPaBE Laudes.

Kostel sv. Ignáce (Jihlava)