Zlín

Modlitby chval probíhají cca co měsíc (není to však pravidlem), vždy v úterý v 19:30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba nebo ve 20:00 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, dle aktuálního rozpisu (viz níže). Pomocí dataprojektoru jsou na plátno promítány texty písní, takže se může zapojit do modlitby skutečně každý. Celý večer chval hudebně doprovází Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Termíny setkání

  • 10. 12. 2018 19.30 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín - centrum

    "Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dál zaslíbení, je věrný." (Židům 10, 23)

Večery chval (c) 2011