TV_Noe

Každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat, co mu chce Bůh říci, má příležitost pravidelně každou třetí středu v měsíci spolu s ostatními diváky televize Noe vždy od 20:00.

Více na www.tvnoe.cz

Termíny setkání

  • 16. 5. 2018 20.00 hod. Studio televize Noe, Kostelní nám. 2, Ostrava (vysílání v přímém přenosu)

    Téma: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! ...Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." (Izaiáš 40:3-5, B21).

    Hraje a večerem provází: bude upřesněno

Večery chval (c) 2011