Olomouc

Večery chval probíhají v Olomouci - Hejčíně od roku 2009, mají ekumenický charakter  a  jsou otevřené pro všechny.

Konají se pravidelně každé 3.úterý v měsíci v 19:30 v kostele sv.Cyrila a Metoděje na Cyrilometodějském náměstí v Olomouci-Hejčíně, v místnosti nad sakristií. Vstup bočním vchodem.


Termíny setkání

  • 17. 4. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

  • 15. 5. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

  • 19. 6. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

Večery chval (c) 2011